Решения Общего собрания

 • Решение общего собрания членов Комитета от 06.02.2014 г. (прочитать)
 • Решение общего собрания членов Комитета от 05.12.2013 г. (прочитать)
 • Решение общего собрания членов Комитета от 30.12.2013 г. (прочитать)
 • Решение общего собрания членов Комитета от 2012 г.
 • Решение общего собрания членов Комитета от 2011 г.
 • Решение общего собрания членов Комитета от 28.12.2010 г. (cкачать в формате PDF)
 • Решение общего собрания членов Комитета от 28.12.2009 г. (cкачать в формате PDF)
 • Решение общего собрания членов Комитета от 27.12.2008 г. (cкачать в формате PDF)
 • Решение конференции от 01.07.2008 г. - выписка - Об избрании председателя Комитета (скачать в формате PDF)
 • Решение общего собрания членов Комитета от 14.03.2008 г. (cкачать в формате PDF)
 • Решение общего собрания членов Комитета от 28.07.2007 г. (cкачать в формате PDF)
 • Решение общего собрания членов Комитета от 14.02.2004 г. (cкачать в формате PDF)
 • Решение общего собрания членов Комитета от 06.02.2003 г. (cкачать в формате PDF)
 • Решение общего собрания членов Комитета от 31.01.2002 г. (cкачать в формате PDF)
 • Решение общего собрания членов Комитета от 20.02.2001 г. (cкачать в формате PDF)
 • Решение общего собрания членов Комитета от 30.11.2000 г. (cкачать в формате PDF)
 • Решение общего собрания членов Комитета от 21.12.1999 г. (cкачать в формате PDF)
 • Решение общего собрания членов Комитета от 24.12.1998 г. (cкачать в формате PDF)